Φαιαδέρων
 
Τίτλος:Φαιαδέρων
Τίτλος:Φαιαδέρων
Τίτλος Κλειδί:Φαιαδέρων
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : χ. ο.
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:"Επιμελούνται την ύλη : Βασίλης Αναστασιάδης, Παντελής Βουτουρής"
"Εκδίδεται ... από φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής" - Από το τευχ. 3 (Νοεμ. 1980)
Εξαμηνιαίο.
Θέματα:Φιλολογία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1980
τεύχος 2
1981
τόμος 5
Ελλιπής