Σκαπάνη : οι νέοι στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο
 
Τίτλος:Σκαπάνη : οι νέοι στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Σκαπάνη : οι νέοι στον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο
Τίτλος Κλειδί:Σκαπάνη
Δημοσίευση:Αθήναι : Χ.Ε. "Ακτίνων", 1961-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη συχνότητα
Θέματα:Νεολαία
DDC Ταξινόμηση:301
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1961
τόμος 1
1963
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1961
τεύχος 6
1961
τεύχος 6
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1961
τεύχος 2
1961
τεύχος 2
Πλήρης