Παιδική χαρά
 
Τίτλος:Παιδική χαρά
Συντομευμένος Τίτλος:Παιδ. χαρά
ISSN:1022-9582
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Παιδική χαρά
Τίτλος Κλειδί:Παιδική χαρά
Συντομευμένος Τίτλος:Παιδ. χαρά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Παγκύπρια Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ)
Δημοσίευση:Λευκωσία : ΠΟΕΔ, 1961-
ISSN:1022-9582
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1981
τόμος 20
τεύχος 1/152
1987
τόμος 26
τεύχος 8/207
Πλήρης
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1962
τόμος 1
τεύχος 1
2003
τόμος 42
τεύχος 4
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1980
τόμος 19
τεύχος 4 (147)
1982
τόμος 22
τεύχος 3 (170)
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου