Μύρια Όσα : εκδιδόμενα εν Παρισίοις
 
Τίτλος:Μύρια Όσα : εκδιδόμενα εν Παρισίοις
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μύρια Όσα : εκδιδόμενα εν Παρισίοις
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τόμος πρώτος, Έτος Α', Αριθ. 9
Δημοσίευση:Εν Παρισίοις : [Mont-Parnasse], 1868-1869
Φυσική Περιγραφή:32 σ. ; 31 x 20 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Εκδιδόμενο εν Παρισίοις και συντασσόμενο υπό Ι. Ισιδώρου Σκυλίσση
Άγνωστη συχνότητα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1868
τεύχος 1
1869
τεύχος 24
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
1868
τόμος 1
τεύχος 1
1869
τόμος 2
τεύχος 24
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1868
τεύχος 1
1869
τεύχος 24
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1868
τόμος 1
1869
τόμος 2
Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1968
τεύχος 1
1969
τεύχος 24
Ελλιπής