Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια
 
Τίτλος:Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Περιοδικόν μεγάλης ελληνικής εγκυκλοπαίδειας
Φιλολογικόν περιοδικόν : μεγάλη ελληνική εγκυκλοπαίδεια
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τόμος Α', αρ. 1 (28 Φεβ. 1926) - αρ. 40 (26 Νοεμ. 1926)
Τόμος Β', αρ. 41 (5 Δεκ. 1926) - αρ. 80 (29 Μαϊου 1927)
Τόμος Γ', αρ. 81 (5 Ιουν. 1927) - αρ. 100 (16 Οκτ. 1927)
Τόμος Δ', αρ. 101 (23 Οκτ. 1927) - αρ. 120 (4 Μαρ. 1928)
Τόμος Ε', αρ. 121 (11 Μαρ. 1928) - αρ. 140 (22 Ιουλ. 1928)
Τόμος ΣΤ', αρ. 141 (19 Ιουλ. 1928) - αρ. 160 (9 Δεκ. 1928)
Τόμος Ζ', αρ. 161 (16 Δεκ. 1928) - αρ. 173 (10 Μαρ. 1929)
Δημοσίευση:Αθήναι : Πυρσός : Παύλος Δρανδάκης, 1926-1934
Φυσική Περιγραφή:24 τ. : εικ., σχ., πίν., φωτ. ; 37 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Οι τρεις πρώτοι τόμοι είναι έκδοση της "Α.Ε.Β.Ε. Π. Γ. Μακρής & Σία"
Εβδομαδιαίο
Θέματα:Εγκυκλοπαίδειες και λεξικά
Λογοτεχνία
Φιλολογία
DDC Ταξινόμηση:032
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Πινακοθήκη
1926 1928 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1926
τόμος 1
1929
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1926
τεύχος 1
1929
τεύχος 173
Πλήρης