Κούρος = μηνιαία έκδοση τέχνης
 
Τίτλος:Κούρος = μηνιαία έκδοση τέχνης
Τίτλος:Κούρος = μηνιαία έκδοση τέχνης
Δημοσίευση:Αθήναι : Λ. Χρηστάκης, 1971-
Θέματα:Τέχνη
Νεοελληνική λογοτεχνία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1972
τεύχος 11
1972
τεύχος 12
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1971
τεύχος Δεν αναφέρεται
1975
τεύχος 32
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1971 1971 Ελλιπής