Κατάθεση
 
Τίτλος:Κατάθεση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Κατάθεση
Δημοσίευση:Αθήναι : Μπουκουμάνης, 1973-1974
Φυσική Περιγραφή: εικ. ; 22 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Θέματα:Νεοελληνική λογοτεχνία--20ός αιώνας--Ιστορία και κριτική
Λογοτεχνία, Νεώτερη--20ός αιώνας
Greek literature, Modern--20th century
Literature, Modern--20th century
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1973 1974 Πλήρης