Ημερολόγιον φιλολογικόν και κοινωνικόν
 
Τίτλος:Ημερολόγιον φιλολογικόν και κοινωνικόν
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ημερολόγιον φιλολογικόν και κοινωνικόν
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : τυπ. Διονυσίου Γ. Ευστρατίου, [1906? - 19--?]
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. ; 17 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1907 1907 Πλήρης