ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ "ΠΑΡΓΑ"
 
Τίτλος:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ "ΠΑΡΓΑ"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αίγυπτος
Τίτλος:ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ "ΠΑΡΓΑ"
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αίγυπτος
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1934
τόμος 1
1935
τόμος 2
Πλήρης