Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής
 
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής
Συντομευμένος Τίτλος:επιστημ. επετ. θεολ. σχ.
ISSN:1105-008X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής
Τίτλος Κλειδί:Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής
Συντομευμένος Τίτλος:επιστημ. επετ. θεολ. σχ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σχολή Θεολογική
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Θεολογική Σχολή - Τμήμα Θεολογίας, 1953-1989
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 22 εκ.
ISSN:1105-008X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
Συνεχίζεται εν μέρει από:Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Επιστημονική επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Θεολογίας
DDC Ταξινόμηση:230.270
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1990
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1953
τόμος 1
1989
τεύχος 29
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1965 1989
τόμος 29
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1953 1981 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1953 1989 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
1953
τόμος 1
1989
τόμος 29
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

1972 1985 Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1953 1989 Ελλιπής