Ελληνικά. Παράρτημα
 
Τίτλος:Ελληνικά. Παράρτημα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Πατρότητα του συμπληρώματος:Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα
Τίτλος:Ελληνικά. Παράρτημα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Απο το 1953 εκδίδεται σε ακανόνιστη βάση σαν συμπλήρωμα του περιοδικού Ελληνικά.
Ακανόνιστη
Πατρότητα του συμπληρώματος:Ελληνικά : φιλολογικό, ιστορικό και λαογραφικό περιοδικό σύγγραμμα
DDC Ταξινόμηση:405
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1953 1953 Πλήρης