Εθνικόν Ημερολόγιον
 
Τίτλος:Εθνικόν Ημερολόγιον
Συντομευμένος Τίτλος:Εθν. ημερολ.
ISSN:1105-0292
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εθνικόν Ημερολόγιον
Συντομευμένος Τίτλος:Εθν. ημερολ.
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Ετος Α΄ (1861) - Ετος ΙΑ΄(1871)
Δημοσίευση:Εν Παρισίοις : Εκδιδόμενον υπο Μαρίνου Π. Βρετού, 1861-1871
ISSN:1105-0292
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
DDC Ταξινόμηση:908
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1861 1871 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1863
τόμος 3
1871
τόμος 11
Ελλιπής