Εθνικόν Ημερολόγιον
 
Τίτλος:Εθνικόν Ημερολόγιον
Συντομευμένος Τίτλος:Εθν. ημερολ.
ISSN:1105-0292
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εθνικόν Ημερολόγιον
Συντομευμένος Τίτλος:Εθν. ημερολ.
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Ετος Α΄ (1861) - Ετος ΙΑ΄(1871)
Δημοσίευση:Εν Παρισίοις : Εκδιδόμενον υπο Μαρίνου Π. Βρετού, 1861-1871
ISSN:1105-0292
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
DDC Ταξινόμηση:908
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1861 1871 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1863 1871 Ελλιπής