Δελτίον Ακαδημαϊκού Ομίλου
 
Τίτλος:Δελτίον Ακαδημαϊκού Ομίλου
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Ακαδ. Ομ.
ISSN:1107-1842
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίον Ακαδημαϊκού Ομίλου
Τίτλος Κλειδί:Δελτίον Ακαδημαϊκού Ομίλου
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Ακαδ. Ομ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ακαδημαϊκός Όμιλος Φιλοσοφικής Σχολής
Δημοσίευση:Αθήναι : Ακαδημαϊκός Όμιλος Φιλοσοφικής Σχολής, 1926-1929
ISSN:1107-1842
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:378.121
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1926 1926 Ελλιπής