Γράμματα : Δίμηνο περιοδικό
 
Τίτλος:Γράμματα : Δίμηνο περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αίγυπτος
Τίτλος:Γράμματα : Δίμηνο περιοδικό
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τ.Α΄-Ε΄αρ. τχ. 1-41 (1911-1919)/ Νέα Περίοδος, τ.ΣΤ΄αρ. τχ. 1-6 (1920-1921)
Δημοσίευση:Αλεξάνδρεια : [χ.ο.], 1911-1921
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αίγυπτος
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1913 1921 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1911
τεύχος 1
1920
τεύχος 1
Ελλιπής