Γράμματα : Δίμηνο περιοδικό
 
Τίτλος:Γράμματα : Δίμηνο περιοδικό
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αίγυπτος
Τίτλος:Γράμματα : Δίμηνο περιοδικό
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τ.Α΄-Ε΄αρ. τχ. 1-41 (1911-1919)/ Νέα Περίοδος, τ.ΣΤ΄αρ. τχ. 1-6 (1920-1921)
Δημοσίευση:Αλεξάνδρεια : Κασιμάτη, Θ : Κ. Ιωνά, 1911-1922
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Αίγυπτος
Σημειώσεις:Διμηνιαίο
Θέματα:Λογοτεχνία
DDC Ταξινόμηση:800
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1913 1921 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1911 1921 Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1911
τεύχος 1
1921
τεύχος 6
Ελλιπής