Βωμός
 
Τίτλος:Βωμός
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βωμός
Τίτλος Κλειδί:Βωμός (Αθήνα)
Δημοσίευση:Αθήνα : [χ.ό.], 1918-
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 26 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ακαθόριστη συχνότητα
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1918 1918 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1919
τεύχος 11
1922
τεύχος 6
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1918
τεύχος 1
1919
τεύχος 20
Ελλιπής