Ο Βρεττανικός Αστήρ
 
Τίτλος:Ο Βρεττανικός Αστήρ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ηνωμένο Βασίλειο
Τίτλος:Ο Βρεττανικός Αστήρ
Δημοσίευση:Λονδίνο : τυπ. Βρεττανικού Αστέρος, [18-- ? -]
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ηνωμένο Βασίλειο
Σημειώσεις: Εκδίδεται κατά Πέμπτην, Μετά πολιτ. παραρτήματος.
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1860 1861 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1862
τόμος 4
τεύχος 79
1862
τόμος 4
τεύχος 104
Πλήρης