Το Λιμάνι
 
Τίτλος:Το Λιμάνι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το Λιμάνι
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Λιμάνι
Δημοσίευση:[Πειραιάς : Νέος Λόγος, 1991-
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. ; 28 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Άγνωστη
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
1991
τόμος 0
τεύχος 1
2009
τεύχος 196
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου