Εταιρία : περιοδική έκδοση της Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας
 
Τίτλος:Εταιρία : περιοδική έκδοση της Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εταιρία : περιοδική έκδοση της Εταιρίας Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Εταιρεία
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας
Δημοσίευση:Φλώρινα : Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Φλώρινας, 1989-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Θέματα:Modern greek language and Literature
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1989
τεύχος 1
1998
τεύχος 32
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1994 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1993
τόμος 13
2004
τόμος 39
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου