Ιμβριώτικα
 
Τίτλος:Ιμβριώτικα
ISSN:1105-6282
Τίτλος:Ιμβριώτικα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας - Θράκης
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:τ. 1- 10 Σεπτ. 1982-
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Ιμβριακή Ένωση Μακεδονίας Θράκης
ISSN:1105-6282
Textual materials, Monographic: 1
Σημειώσεις:Τριμηνιαίο
Θέματα:Ιμβρος (Νησί, Τουρκία)
Ιμβρος (Νησί, Τουρκία)--Ιστορία
LCC Ταξινόμηση:DS51.I47I64
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1982 Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
2001
τόμος 20
τεύχος 78
2005
τόμος 23
τεύχος 92
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1984
τόμος 3
τεύχος 9
1987
τόμος 6
τεύχος 21
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1993
τόμος 12
2005
τόμος 23
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου