ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ
 
Τίτλος:ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ιταλία
Τίτλος:ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE, DIPARTIMENTO DI STUDI DELL' EUROPA ORIENTALE
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ιταλία
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1990
τόμος 3
1994-1996
τόμος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1988
τόμος 1
τεύχος 1
2000
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1988
τόμος 1
1990
τόμος 3
Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1988
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου