Ιταλοελληνικά
 
Τίτλος:Ιταλοελληνικά
ISSN:1122-553Χ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ιταλία
Τίτλος:Ιταλοελληνικά
Τίτλος Κλειδί:Ιταλοελληνικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Instituto Universitario Orientale. Dipartimento de studi dell'Europa Orientale
Δημοσίευση:Νάπολη : Instituto Universitario Orientale / Dipartimento de studi dell'Europa Orientale, 1989-
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 24 εκ.
ISSN:1122-553Χ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ιταλία
Σημειώσεις:Ετήσιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1990
τόμος 3
1994-1996
τόμος 5
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1988
τόμος 1
τεύχος 1
2000
τόμος 7
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1988
τόμος 1
1990
τόμος 3
Πλήρης
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1988
τόμος 1
2008 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1988 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου