ΣΙΦΝΙΑΚΑ
 
Τίτλος:ΣΙΦΝΙΑΚΑ
ISSN:1105-4239
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΣΙΦΝΙΑΚΑ
ISSN:1105-4239
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1991
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1991
τόμος Ι΄
2003
τόμος ΙΑ΄
Πλήρης
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1991
τόμος 1
Πλήρης
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1992
τόμος 2
2001
τόμος 9
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου