Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
 
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. Θεολ. Σχ Τμ. Ποιμαντ. Κοιν. Θεολ
ISSN:1108-4758
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Παράλληλος κύριος τίτλος:Scientific Annals of the Faculty of Theology. School of Pastoral and Social Theology
Τίτλος Κλειδί:Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. Θεολ. Σχ Τμ. Ποιμαντ. Κοιν. Θεολ
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1990-
ISSN:1108-4758
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει εν μέρει το: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής [ISSN 1105-008X], 1953-1989
Συνεχίζει εν μέρει:Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής
Θέματα:Θεολογία
DDC Ταξινόμηση:378
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1990
τόμος 1
2009 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1990
τόμος 1
2002
τόμος 8
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1990 1993 Πλήρης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1990
τόμος 1
2008
τόμος 13
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1990
τεύχος 1
2006
τεύχος 11
Ελλιπής
Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
1992
τόμος 2
2009
τόμος 14
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου