Επιστημονική επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Θεολογίας
 
Τίτλος:Επιστημονική επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Θεολογίας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Θεολογίας
Τίτλος Κλειδί:Επιστημονική επετηρίδα Θεολογικής Σχολής
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Θεολογική Σχολή - Τμήμα Θεολογίας, 1990-
Φυσική Περιγραφή:τ. ; 24 εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει εν μέρει το: Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής [ISSN 1105-008X], 1953-1989
Ετήσιο
Συνεχίζει εν μέρει:Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1953 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (ΙΜΧΑ)
1990
τόμος 1
1999
τόμος 9
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1990 1993 Πλήρης
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1990
τόμος 1
2008
τόμος 17
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1953
τόμος 1
1981
τόμος 28
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος
1990
τόμος 1
2007
τόμος 17
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου