Δευκαλίων : περιοδική έκδοση για τη φιλοσοφική έρευνα και κριτική = Deucalion : a journal for philosophical research and critique
 
Τίτλος:Δευκαλίων : περιοδική έκδοση για τη φιλοσοφική έρευνα και κριτική = Deucalion : a journal for philosophical research and critique
ISSN:1105-8102
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δευκαλίων : περιοδική έκδοση για τη φιλοσοφική έρευνα και κριτική = Deucalion : a journal for philosophical research and critique
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Δευκαλίων. Β Περίοδος
Πνευματική Υπευθυνότητα:Δαίδαλος
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:Τ.1, τεύχ.1 (1992)-
Δημοσίευση:Αθήνα : Δαίδαλος, 1992-
ISSN:1105-8102
Γλώσσα:Πολλαπλές
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Δευκαλίων: τρίμηνη επιθεώρηση για τις επιστήμες του ανθρώπου [Τ.1, τεύχ.1 (Δεκ. 1969)-τ.10, τεύχ.39 (Ιουν. 1985)]
Εκδίδεται: "Δαίδαλος", 1992-1996
Εκδίδεται: "Στιγμή", 1997-
Εξαμηνιαίο 1997-
Τετραμηνιαίο 1992-1996
Συνεχίζει:Δευκαλίων : τρίμηνη έκδοση για τις επιστήμες του ανθρώπου
Θέματα:Φιλοσοφία
DDC Ταξινόμηση:105
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1970 2013 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1970 2013 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
1997
τόμος 15
τεύχος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πατρών Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης
1970
τόμος 3
1985
τόμος 39
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1992
τόμος 11
2013
τόμος 30
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1975
τόμος χρ. 4
τεύχος 14

τόμος χρ. 11
τεύχος 1
Ελλιπής