Θεραπευτικόν Δελτίον
 
Τίτλος:Θεραπευτικόν Δελτίον
Συντομευμένος Τίτλος:Θερ. Δελτ.
ISSN:1107-4027
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Θεραπευτικόν Δελτίον
Τίτλος Κλειδί:Θεραπευτικόν Δελτίον
Συντομευμένος Τίτλος:Θερ. Δελτ.
Δημοσίευση:Αθήνα : [χ.ο.], 1929-1942
ISSN:1107-4027
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:610
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.