Η Τυπογραφία
 
Τίτλος:Η Τυπογραφία
ISSN:0257-4292
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Η Τυπογραφία
Δημοσίευση:Αθήνα : Εργοδότες τυπογράφων της Ελλάδος, 1956-
ISSN:0257-4292
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Δισεβδομαδιαίο (κάθε 2 εβδομάδες)
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αθηναϊκός Καλλιτεχνικός Τεχνολογικός Όμιλος
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου