ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
 
Τίτλος:ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας
1988
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου