Φραγκέλιο
 
Τίτλος:Φραγκέλιο
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Φραγκέλιο
Δημοσίευση:Αθήνα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Πινακοθήκη
1926 1929 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου