Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας. Πρακτικά
 
Τίτλος:Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας. Πρακτικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας. Πρακτικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, [1982]-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.