Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας. Πρακτικά
 
Τίτλος:Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας. Πρακτικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας. Πρακτικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας
Δημοσίευση:Αθήνα : Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας., 1983-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.