Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο . Πρακτικά
 
Τίτλος:Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο . Πρακτικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο . Πρακτικά
Προηγούμενος Τίτλος:Δελτίο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης. 1956-1982
Δημοσίευση:Θεσσαλονίκη : Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 1987-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Το 1987 με την έκδοση των "Βορειοελλαδικών Ιατρικών Συνεδρίων' ουσιαστικα συνεχίστηκε η ως τοτε εκδοση των επιστημονικών συνεδρίων μέσω του Δελτίου ΙΕΘ.
Συνεχίζει το: Δελτίο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης 1956-1982
Ετήσιο
Συνεχίζει:Δελτίο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.