Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα
 
Τίτλος:Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα
Δημοσίευση:Αθήνα : Μ. Μαθιουδάκι
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:κινητά φύλλα
Θέματα:Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1992 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κεντρική Βιβλιοθήκη
1991 Πλήρης
Μέλος Δικτύου