ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ
 
Τίτλος:ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1990
τεύχος 1
1993
τεύχος 8
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1990
τεύχος 1
1993
τεύχος 8
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου