Θέματα εσωτερικού χώρου : ετήσια επιθεώρηση
 
Τίτλος:Θέματα εσωτερικού χώρου : ετήσια επιθεώρηση
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Θέματα εσωτερικού χώρου : ετήσια επιθεώρηση
Δημοσίευση:Αθήνα : Έκδοση Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, 1970-1971.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζεται από: Θέματα χώρου + τεχνών [ISSN 0074-1191]
Συνεχίζεται από:Θέματα χώρου + τεχνών = Design + art in Greece
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Πολυτεχνικής Σχολής Τμήμα Αρχιτεκτόνων
1970
τόμος 1
1971
τόμος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
1970 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή
1970 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1970 1971 Πλήρης
Μέλος Δικτύου