Πανελλήνιο Οφθαλμολογικόν Συνέδριον. Πρακτικά
 
Τίτλος:Πανελλήνιο Οφθαλμολογικόν Συνέδριον. Πρακτικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πανελλήνιο Οφθαλμολογικόν Συνέδριον. Πρακτικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία
Αρίθμηση περιοδικής έκδοσης:1ο (2-7-1967 Βόλος), 2ο (1968 Κρήτη), 3ο (1969 εν πλώ), 4ο (1970), 5ο (1971 Ρόδος), 6ο (1972 Κέρκυρα), 8ο (1975 Ιωάννινα), 10ο (1977 Χανιά), 12ο (1979 Πάτρα), 14ο (1981 Αθήνα), 16ο (1983 Κύπρος), 18ο (1985 Αθήνα), 20ο (1987 Ρόδος), 22ο (1989 Αθήνα), 24ο (1991 Κέρκυρα), 26ο (1993 Κρήτη), 28ο (1995 Αθήνα), 30ο (1997 Αθήνα), 32ο (1999 Ρόδος), 34ο (2001 Αθήνα), 36ο (2003 Κρήτη), 38ο (2005 Μύκονος), 40ο (2007 Αθήνα), 42ο (2009 Κρήτη), 44ο (2011 Αθήνα)
Δημοσίευση:[χ.τ.] : Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, 1967-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η ΕΟΕ αποφάσισε το 1952 να διοργανώσει το 1ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο (2-6-1952) στις αίθουσες του Παρνασσού.Μετά από διακοπή 15 ετών -άγνωστο για ποιους λόγους- διοργανώνεται το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο στο Βόλο (2-7-1967) και το 2ο στην Κρήτη (1968).Έτσι άρχισε η αρίθμηση των συνεδρίων με παράλειψη του Συνεδρίου του 1952. Ιδιαιτέρως πρέπει να σημειωθεί το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο που έγινε εν πλώ (1969).
Τα πρακτικά των Συνεδρίων τυπώνονταν παλιότερα σε δύο τόμους (Εισηγήσεις, Ανακοινώσεις). Σήμερα εκτυπώνονται μόνο οι εισηγήσεις είτε σε βιβλίο είτε/και σε CD-ROM.
Διετές
Το συγκεκριμένο περιοδικό δεν ανήκει στη συλλογή καμίας βιβλιοθήκης.