Επιστημονική Επετηρίς της Ιατρικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου
 
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς της Ιατρικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. Ιατρ. Σχ. Αθ. Πανεπιστημ.
ISSN:1107-809X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Επιστημονική Επετηρίς της Ιατρικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου
Άλλες παραλλαγές τίτλου:Επιστημονική Επετηρίς της Ιατρικής Σχολής
Επιστημονική Επετηρίς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Τίτλος Κλειδί:Επιστημονική Επετηρίς της Ιατρικής Σχολής του Αθήνησι Πανεπιστημίου
Συντομευμένος Τίτλος:Επιστημ. Επετ. Ιατρ. Σχ. Αθ. Πανεπιστημ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημοσίευση:Αθήναι : Ιατρική Σχόλη Πανεπιστημίου Αθηνών, 1975-
ISSN:1107-809X
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ετήσιο
DDC Ταξινόμηση:378
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1925
τόμος 1
1926
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου