ΟΥΤΟΠΙΑ
 
Τίτλος:ΟΥΤΟΠΙΑ
ISSN:1105-9141
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΟΥΤΟΠΙΑ
ISSN:1105-9141
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας
2003
τεύχος 53
2011
τεύχος 96
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Παράρτημα Άρτας
2003 2008 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
1992
τεύχος 1
2009
τεύχος 84
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1992
τεύχος 1
Πλήρης
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
1992 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
1992
τεύχος 1
2005
τεύχος 66
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη
1992
τόμος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Θεματική Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
1992
τόμος 1
2004
τόμος 58
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
2001
τόμος 43
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1995
τεύχος 15
2007
τεύχος 75
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
1992
τεύχος 1
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1992 1999 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πολυτεχνείο Κρήτης
1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
2009
τεύχος 86
2016
τεύχος 118
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
1999
τεύχος 33
2003
τεύχος 57
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1992
τεύχος 1
2002
τεύχος 49
Ελλιπής