Τότε : μηνιαίο περιοδικό για την ελληνική ιστορία
 
Τίτλος:Τότε : μηνιαίο περιοδικό για την ελληνική ιστορία
ISSN:1790-1103
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τότε : μηνιαίο περιοδικό για την ελληνική ιστορία
Δημοσίευση:Αθήνα : Άρης Μωραϊτης
Φυσική Περιγραφή:τ. : εικ. ; 24 εκ.
ISSN:1790-1103
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Ως εκδότρια αναφέρεται και η Αναστασία Κουκουνα
Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:949
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Κύπρου
1995
τεύχος 53
1995
τεύχος 53
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Γενική Γραμματεία Ισότητας
1993 Πλήρης
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών
1992 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1992 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου