Τεχνικά Θέματα
 
Τίτλος:Τεχνικά Θέματα
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Τεχνικά Θέματα
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τμήμα Δυτικής Ελλάδας
Δημοσίευση:Ιωάννινα : ΤΕΕ - Τμ. Δ. Ελλάδας, 1992-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Πατρών ΒΚΠ Ρίο
1992 1995 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1992 2011
τεύχος 83
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου