Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ : Τμήνα Ανατολικής Στερεάς
 
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ : Τμήνα Ανατολικής Στερεάς
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ : Τμήνα Ανατολικής Στερεάς
Προηγούμενος Τίτλος:Πληροφοριακό Δελτίο ΤΕΕ - Τμήμα Ανατολικής Στερεάς. 1979-1981
Πνευματική Υπευθυνότητα:Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τμήμα Ανατολικής Στερεάς
Δημοσίευση:Λαμία : ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Στερεάς, 1981-1997
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Συνεχίζει το: Πληροφοριακό Δελτίο ΤΕΕ - Τμήμα Α. Στερεάς 1979-1981
Συνεχίζεται απο το: Τεχνόραμα Περιοδική Έκδοση ΤΕΕ - Τμήμα Α. Στερεάς 1997-
Μηνιαίο
Συνεχίζει:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. TMHMA ANATOΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
Συνεχίζεται από:Τεχνόραμα : Περιοδική Έκδοση ΤΕΕ - Τμήμα Α. Στερεάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
1985 1989 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης

1981 1997 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου