Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
 
Τίτλος:Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
Συντομευμένος Τίτλος:Πρακτ. Αθ. Αρχαιολ. Εταιρ.
ISSN:1105-0969
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
Προηγούμενος Τίτλος:Πρακτικά της ... Γενικής Συνεδριάσεως της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. 1839, 1842
Proces-verbal de la ... seance Generale de la Societe Archeologique d'Athenes. 1839, 1842
Σύνοψις των πρακτικών. 1837-1846/47
Πρακτικά της 12.-[13.] γενικής συνεδριάσεως. 1861/62-1869/70
Συνοπτική έκθεσις των πράξεων. 1858/59
Γενική συνέλευσις των μελών. 1859/60-1860/61
Δύο γενικαί συνελέυσεις των εταίρών. 1861/62-1869/70
Actes
Τίτλος Κλειδί:Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
Συντομευμένος Τίτλος:Πρακτ. Αθ. Αρχαιολ. Εταιρ.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Πνευματική Υπευθυνότητα:Αρχαιολογική Εταιρεία
Δημοσίευση:Αθήναι : Η Εταιρεία, 1837-
ISSN:1105-0969
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Τ. για 1847/48-1848/49 εκδίδονται από την κοινότητα κάτω από ένα διαφορετικό ονομα : Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία.
Έχει σχέση με το περιοδικό: Σύνοψις των Πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρείας των Αθηνών, [ISSN 1106-5540], 1840-1849
Άλλη έκδοση σε διαφορετικό μέσο: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Online) [ISSN 2241-4967], 1837-
Ετήσιο.
Άλλη έκδοση σε διαφορετικό μέσο: Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Online)
Σχετική εργασία:Σύνοψις των Πρακτικών της Αρχαιολογικής Εταιρείας των Αθηνών
Θέματα:Ανασκαφές (Αρχαιολογία)--Ελλάδα
Ελλάδα--Αρχαιότητες
DDC Ταξινόμηση:938
LCC Ταξινόμηση:DF11.H3
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
1871 Πλήρης
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κεντρική Βιβλιοθήκη - Βόλος
1871-1872 2007
τόμος 162
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1842 2019 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1983
τόμος 139
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κύπρου Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
1842 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1876 1996 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Βιβλιοθήκη των Βορείων Χωρών
1871 Ελλιπής
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

1872-79 1994
τόμος 149
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1841 2000
τόμος 155
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας

1871 Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

1871 1988 Ελλιπής