Εθνικόν Νομισματικόν Μουσείον : έκθεσις πεπραγμένων
 
Τίτλος:Εθνικόν Νομισματικόν Μουσείον : έκθεσις πεπραγμένων
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Εθνικόν Νομισματικόν Μουσείον : έκθεσις πεπραγμένων
Πνευματική Υπευθυνότητα:Εθνικόν Νομισματικόν Μουσείον
Δημοσίευση:[Εν Αθήναις : Εθνικόν Νομισματικόν Μουσείον, 1891-1895]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών Blegen
1891 1895 Πλήρης