ΔΡΩΜΕΝΑ
 
Τίτλος:ΔΡΩΜΕΝΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΡΩΜΕΝΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
1984
τόμος 1
1987
τόμος 12
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 02/05/2019
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
1984
τόμος 1
τεύχος 1
2007
τεύχος 16
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών και Τμήμα Φιλολογίας
1984
τεύχος 1
1984
τεύχος 2
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Πανεπιστήμιο Κρήτης Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρέθυμνο
1984 1985 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή μέχρι 05/05/2019
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1985
τόμος 2
1985
τόμος 2
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Ανενεργή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1984
τόμος 1
1990 Ελλιπής