Συμβολή
 
Τίτλος:Συμβολή
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συμβολή
Πνευματική Υπευθυνότητα:Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας
Δημοσίευση:Παιανία : Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας, 1979-[1986]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η συχνότητα έκδοσης ποικίλει: v.1.1, 1979-v.3.17, 1981 Διμηνιαίο -- v.4.18, 1982-v.5.21, 1983 Εξαμηνιαίο -- v.6.23, 1986 [Τριμηνιαίο].
Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1978 1979 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1979 1980 Πλήρης
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1979
τεύχος 1
1986
τεύχος 23
Ελλιπής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1979
τεύχος 5
1980
τεύχος 11
Ελλιπής