Συμβολή
 
Τίτλος:Συμβολή
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Συμβολή
Πνευματική Υπευθυνότητα:Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας
Δημοσίευση:Παιανία : Επιμορφωτικός Σύλλογος Παιανίας, 1979-[1986]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Η συχνότητα έκδοσης ποικίλει: v.1.1, 1979-v.3.17, 1981 Διμηνιαίο -- v.4.18, 1982-v.5.21, 1983 Εξαμηνιαίο -- v.6.23, 1986 [Τριμηνιαίο].
Διμηνιαίο
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
Μονή Αρχαγγέλου

1978 1979 Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού
1979 1980 Πλήρης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας
Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών

1979
τεύχος 5
1980
τεύχος 12
Ελλιπής