Ιατρική Επικοινωνία
 
Τίτλος:Ιατρική Επικοινωνία
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ιατρική Επικοινωνία
Δημοσίευση:[Αθήνα] : [χ.ό.], 1989-
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Γ.Ν.Α "Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ"
1989
τόμος 1
Πλήρης
Μέλος Δικτύου
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
1989
τόμος 1
1989
τόμος 1
Ελλιπής