Μικροβιολογικά Χρονικά
 
Τίτλος:Μικροβιολογικά Χρονικά
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Μικροβιολογικά Χρονικά
Πνευματική Υπευθυνότητα:Μικροβιολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
Δημοσίευση:[Θεσσαλονίκη : Μικροβιολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης, 1985-2007]
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Α.Χ.Ε.Π.Α
1985
τόμος 1
2007
τόμος 23
Ελλιπής
Μέλος Δικτύου