Πορίσματα νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας
 
Τίτλος:Πορίσματα νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Πορίσματα νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας
Πνευματική Υπευθυνότητα:Βασίλειον της Ελλάδος. Υπουργείον Δικαιοσύνης
Δημοσίευση:Εν Αθήναις : Εθνικόν Τυπογραφείον, 1929-1959
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1929 1959 Πλήρης
Μέλος Δικτύου