Ανατύπωσις των εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως νόμων, διαταγμάτων κ.λ.π.
 
Τίτλος:Ανατύπωσις των εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως νόμων, διαταγμάτων κ.λ.π.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Ανατύπωσις των εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως νόμων, διαταγμάτων κ.λ.π.
Δημοσίευση:Αθήνα : Εθνικό Τυπογραφείο, 1866
Φυσική Περιγραφή: 7τ. ; 30εκ.
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Περιεχόμενα:τ.1: από έτους 1833-1842.-τ.2: από έτους 1843-1854.- τ.3: από έτους 1855-1864.- τ.4: 1865.- τ.5: 1866.- τ.6: 1867.- τ.7: 1868
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Νομική Σχολή
1833 1864 Πλήρης
Μέλος Δικτύου