Δελτίο Κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών
 
Τίτλος:Δελτίο Κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Κέντρ. Φιλοσ. Ερευν.
ISSN:1106-7756
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Δελτίο Κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών
Τίτλος Κλειδί:Δελτίο Κέντρου Φιλοσοφικών Ερευνών
Συντομευμένος Τίτλος:Δελτ. Κέντρ. Φιλοσ. Ερευν.
Πνευματική Υπευθυνότητα:Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών
Δημοσίευση:Αθήνα : Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών, 1971-1981
ISSN:1106-7756
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Σημειώσεις:Μηνιαίο
DDC Ταξινόμηση:105
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1977 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1977 1979 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου