ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
 
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πνευματική Υπευθυνότητα:ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Κεντρική Βιβλιοθήκη
1977 1980 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Βιβλιοθήκη Βυζαντινών και Νεοελληνικών Ερευνών
1977 1979 Ελλιπής
Μέλος Δικτύου