Το παιδί
 
Τίτλος:Το παιδί
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Τίτλος:Το παιδί
Πνευματική Υπευθυνότητα:Πατριωτικό 'Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ)
Δημοσίευση:Αθήνα : ΠΙΚΠΑ
Γλώσσα:Ελληνική
Χώρα:Ελλάς
Βιβλιοθήκη Από Έως Πληροφορίες
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος
1939 1944 Ελλιπής